Login

Om Osselle

Osselle leverer skreddersydde IT- og datalagringstjenester til næringsaktører i SMB-markedet.

Osselle er en "Managed Service Provider" i vekst, som leverer tjenester til sine kunder fra eget datasenter på BULK og eksterne skyleverandører. Vi bistår med drift av innhold på virtuelle servere, samt kundens egen infrastruktur og klienter. Alt etter kundens behov. Vårt hovedfokus er stabilitet, sikkerhet og lokal tilhørighet. Osselle har sitt eget datalagringssenter system (Nutanix). Osselle leverer løsninger til markante næringsaktører som blant annet industrieventyret Global Ocean Technology (GOT), kontorsystemene til Siem Offshore AS, Rasmussengruppen, Lumarine AS med flere. 

 

Våre tjenester er;

  • Konsulenttjenster innen IKT (både lokalt og i skyen)
  • Nettverk og Sikkerhet
  • Rådgivning
  • Prosjekt

Datasentertjenester som:

  • Virtuelle server tjenester (VPS)
  • Drift IKT infrastruktur
  • Datalagring
  • Back-up
  • 24/7 Support tjeneste

Vårt viktigste fortrinn:

Mer enn 20 års erfaring med svært krevende krav fra offshore og shipping industrien har lært oss mye om viktigheten av fokus på godt samarbeid og strukturert arbeid, og hvor vi nå bygger videre på disse suksessfulle erfaringene. Vi ønsker primært å være en langsiktig strategisk partner fremfor tradisjonelt leverandør-kunde forhold, noe vi mener begge er mest tjent med i det langsiktige løp.

Mer informasjon, kontakt 

Runar Østbye

runarby@osselle.no

974 21 084