Login

Fullriggeren Sørlandet

Fullriggeren Sørlandet er verdens eldste operative fullrigger og en av Norges viktigste maritime kulturskatter.

Tidligere var Fullriggeren Sørlandet et skoleskip for sjømannsopplæring av skoleskipsgutter. Etter et langt liv til havs er hun idag tilgjengelig for opplevelsesseilas for ungdom i alle aldere - og i seg selv en enestående kulturarv fra det seilende, maritime Norge. 

Osselle sørger for at fullriggeren alltid har tilgjengelig back-up av sine data, fungerende wps-tjenester samt tilgang på 24/7 service og support. 

Mer informasjon, kontakt 

Runar Østbye

runarby@osselle.no

974 21 084