Login

Osselle Awareness Program

Osselle ønsker å være en aktiv partner i prosessen med å redusere risikoen for cybersikkerhetshendelser ved å skape bevissthet rundt sikkerhet i din organisasjon.

Rundt 90 prosent av sikkerhetshendelser skjer grunnet menneskelige feil, og med økende antall av systemendepunkter og stadig utvikling av sikkerhetstrusler er det essensielt for din organisasjon å styrke intern bedriftskultur med økt sikkerhetsbevissthet. En effektiv cybersikkerhetsstrategi starter med å utdanne personell i forebygging av, og respons på dataovertredelser.

Et Awareness Program er en god måte å utdanne personell om organisasjonsspesifikke cybertrusler da det er viktig å gjøre arbeidsstokken oppmerksom på vanlige svindelordninger, spesielt de som er rettet direkte mot organisasjonen. Å forberede personalet til å oppdage phishing eller andre typer cybersvindel innebærer å tilby et omfattende system med opplæring, retningslinjer og prosedyreinstruksjoner for å hjelpe til med å gjenkjenne cybertrusler og rapportere mistenkelig aktivitet.

Osselle ønsker å være en aktiv partner i prosessen med å redusere risikoen for cybersikkerhetshendelser.

Å skape oppmerksomhet rundt cybertruslene er viktig for å kunne håndtere cybersikkerhetsaspekter for organisasjonen og selskapet som helhet. Programmet er laget for en 12-måneders periode for å etablere en bevissthet som skaper en endring av organisasjonsvaner. Vi tilpasser programmet og simuleringene i henhold til behovene som er identifisert i oppstart- og kartleggingsfasen. Dette fordi vi forstår at våre kunder kan ha forskjellige behov for gruppesegmentasjon som for eksempel økonomi, offshore crew, IT og HR, og med forskjellige risikoprofiler.


Kontakt oss gjerne for spørsmål eller mer informasjon om programmet.

Mer informasjon, kontakt 

Runar Østbye

runarby@osselle.no

974 21 084