Login
21. oktober 2020

Beredskap

BEREDSKAPS- PLANEN FOR NETTSIKKERHET Osselle AS har sammen med Globetech AS utviklet et grunnlag for en beredskapsplan som skal håndtere riktig tilnærming dersom organisasjon din blir utsatt for nettkriminalitet eller andre hendelser i IKT driftsmiljøet.

I en situasjon der det er kritisk at riktige beslutninger blir tatt raskt, er det viktig for organisasjonen å vite hvem som gjør hva og til hvilken tid. Hvem kalles inn, hvilke ressurser er nødvendig å ha tilgjengelig er bare ett av flere viktige spørsmål som er enkle å planlegge, men vanskelig å utføre i en kritisk situasjon. Det er i slike situasjoner det er overhengende fare for å handle feil som igjen fører til lite konstruktiuve beslutninger og ofte feil tilnærming til selve problemet.   

Det er essensielt at du og din organisasjon er forberedt dersom en uønsket hendelse skulle inntreffe. For å minimere risiko og potensielle tap for organisasjonen, har vi etablert en beredskapsplan som enkelt kan tilpasses enhver virksomhet.

Beredskapsplanen etablerer grunnlaget for riktig og effektiv krisehåndtering for IKT avdelingen eller ledergruppen, slik at vi raskest mulig kommer tilbake til en normalsituasjon. Beredskapsplanen er et styringsverktøy for krisehåndtering.

Beredskapsplanen er strukturert rundt lag, der hvert lag har et sett med spesifikke ansvarsområder i tilfelle en hendelse oppstår. Avgjørelsen om å iverksette prosedyren vil blir tatt av beredskapsleder eller stedfortreder etter å ha å få en oversikt over situasjonen. Dersom beredskapslederen bestemmer seg for å iverksette vil alle medlemmer av lagene følge prosedyrene i beredskapsplanen frem til gjenoppretningen er fullført. 

Vi tilpasser beredskapsplanen til din organisasjon.

Beredskapsplanen må forankres i ledergruppen og implementeres i organisasjonen, og gjeldende beredskapsplan skal være tilgjengelig både elektronisk og i papirformat. Dersom du har spørsmål og/eller ønsker å komme i gang med din beredskapsplan, ta gjerne kontakt med oss, så kan vi bistå med dette.

Mer informasjon, kontakt 

Runar Østbye

runarby@osselle.no

974 21 084