Login
04. februar 2020

Nytt & spennende

DESS Aqua Management – Ny spennende partner til Osselle

Osselle er veldig stolt over å få DESS Aqua Management i Grimstad inn i vår portefølje. Osselle skal sammen med Globetech bistå DESS i samhandlingen mellom kontor og skip hvor Osselle skal levere infrastruktur og IKT ressurser til kontoret i Grimstad.

I en uttalelse fra DESS om avtalen forteller de følgende:

«Osselle vil administrere våre IT-behov på vårt kontor med sine nyeste løsninger og systemintegrasjon, samtidig som de sikrer at cybersikkerhet administreres riktig. Dette er et viktig skritt for DESS Aqua når vi nå beveger oss mot bruk av apper for sjekklister, vedlikehold, innkjøp, lagerkontroll og Hms.»

DESS Aqua Management er et innovativt selskap som skal bruke moderne teknologi i digitaliseringen av deres forretningsprosesser fra sjø og til kontor. DESS Aqua Management er også svært opptatt av at den tekniske løsningen også må ivaretar de sikkerhetsmessige utfordringer både når det gjelder teknisk sikring, men også brukernes bevissthet rundt risikoen ved bruk av fleksible og moderne løsninger. Osselle, et utspring fra Globetech AS som med sin erfaring innen offshore drift gjennom en årrekke, vil være i stand til å forstå DESS Aqua Management sine behov og ikke minst viktigheten av å tenke sikkerhet gjennom hele prosessen.

Osselle ser frem til å ta fatt på oppgavene mot et langt og produktivt samarbeid med DESS Aqua Management.

Mer informasjon, kontakt 

Runar Østbye

runarby@osselle.no

974 21 084