Login
18. mai 2021

Fra torpedolager til Støleheia

Globetech, gründer- og nisjeselskap innen maritim it, flytter datasentralen sin fra tyskernes gamle torpedolager i Marvika til N01 Campus på Støleheia.

KRISTIANSAND  

- Bulk på Støleheia er verdens beste lokasjon for datalagring. Energien er grønn og sikkerheten på topp. Faktisk synker vår kostnad, når vi ikke lenger trenger å vedlikeholde tre fjellhaller, to svære konteinere med back-up-generatorer og et avfukteranlegg, sier administrerende direktør Hans Eirik Onarheim i Globetech AS.

Gründerselskapet som har spesialisert seg på maritim it og har kontorer i Sparebanken Sør Arena, runder ti år i år og er inne i en vekstfase (mer om det siden). Dessuten har Globetech skilt ut søsterselskapet Osselle, som skal flytte sitt datasenteret til Bulk Infrastructures N01 Campus på Støleheia.

Siden 2014 har datasenteret ligget i det som en gang var den tyske Kriegsmarines torpedolager, langt inne i fjellet i Marvika.

Osselles ambisjoner

- Våre lokale kunder ønsker at vi skal benytte en norsk tjenesteleverandør, sier Runar Østbye. Han er salgs- og markedsleder i Osselle og står frimodig fram med ambisjonen:

- Å bli største norske og lokalt eide it-selskap på Sørlandet i løpet av tre til fem år. Osselle leverer komplette it-tjenester, fra å hjelpe brukere med alt fra Office 365 til å sørge for datakommunikasjon og -lagring. Vi har også investert i en teknologiplattform som gjør at vi blant mye annet kan tilby skytjenester, forklarer Østbye.

Han opplyser om foreløpig fire ansatte i tillegg til ham selv, 13 millioner kroner i 2020-omsetning og sort bunnlinje. Og som et skritt på veien mot lokalbasert markedsdominans, overtar selskapet it-driften for alt som befinner seg i Sparebanken Sør Arena, Osselle har blitt stolt «gullpartner» for Start og skal modernisere klubbens it-infrastruktur.

Blir ved sin lest

Mens Osselle altså tilbyr it-tjenester på generell basis, har Globetech holdt fast på maritim it.

- At Globetech ble involvert i andre aktiviteter, var forstyrrende. Så vi måtte ta et valg, og det ble å skille ut Osselle, forteller Hans Eirik Onarheim.

Enkelt uttrykt betjener nå Osselle rederikontorene (og mange andre kunder), mens Globetech betjener skipene.

Forrige gang Fædrelandsvennen omtalte Globetech, i 2014, var det 60 skip.

- Nå er det 110. Rederiene befinner seg i en rekke byer, men samtlige betjenes fra Sparebanken Sør Arena, opplyser Onarheim.

Vokser

I 2019 omsatte Globetech og Osselle til sammen for rundt 35 millioner kroner og gikk med cirka 6,5 millioner kroner i overskudd.

- I 2020 omsatte vi for 50 millioner kroner og fikk et større overskudd, forteller Onarheim.

Ambisjonen om å skape arbeidsplasser har alltid vært der.

- Etter mange år med 9-11 ansatte er vi oppe i 18 til sammen i de to selskapene. Gleden av å komme på jobb og se parkeringsplassen fylt med biler, er stor, sier Onarheim.

Han er sterkt opptatt av sikkerhet og dokumentasjon.

- Vi både kvalitets- og miljøsertifiserer oss. Rederiene krever det i økende grad. De må vite at vi er til å stole på; det verste som kan skje dem, er ikke at skipene grunnstøter eller kapres, men at flåtens datasystem hackes. Da kan de ikke seile.

Revisor og salgsekspert

Globetech og Osselle ansetter ikke bare it-fagfolk. Et par av de nyeste signeringene er en revisor som skal se til at alt er systematisert av rutiner og dokumentasjon. Og Edmund Magnus Ness er ansatt som salgssjef i Globetech.

- Han er genuint interessert i salgsfaget - nettopp den kompetansen vi ønsker å ha i egen organisasjon. Edmunds fokus er å bygge opp en salgsorganisasjon og sette en god struktur, forteller Hans Eirik Onarheim.

- Det handler om å sette salg i system, lage gode rutiner og legge langsiktige planer, samt å å synliggjøre Globetechs kompetanse. Den er unik, legger Ness til.