Login
24. januar 2021

Innleid IT- resurs

For kostbart med egen IT-resurs? Vanskelig å finne kompetente folk? Vanskelig å holde seg oppdatert?

Osselle tilbyr profesjonell IT-resurs på leiebasis. Vi har unik breddekompetanse, lang fartstid og et fagmiljø som alltid er oppdatert. Vi kan ivareta IT- rolle på en effektiv og kyndig måte, og være din bedrifts sparringpartner innenfor alle IT-spørsmål.

Å leie inn IT-resurs fra Osselle kan lønne seg på flere måter.

Mer informasjon, kontakt 

Runar Østbye

runarby@osselle.no

974 21 084